„Otevřená škola v šablonách“ dotace z OPVVV - 1. etapa

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás tímto seznámil s realizací dotačního projektu, tzv. ŠABLONY II s názvem „Otevřená škola v šablonách“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005207, který bude probíhat na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 od 1. 09. 2017 – do 31. 8. 2019.

Číst dál...

Projekt „Otevřená škola v šablonách“ na 11. ZŠ


V letošním školním roce zahájí Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 projekt „Otevřená škola v šablonách“. Ten byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy OP VVV „Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ dne 11.4.2017 v celkové výši 1 097 398 Kč.

 

Projekt v první řadě umožní škole vytvořit tým specialistů tím, že je od 1. září doplněn školní psycholožkou. Tak dochází k rozšíření služeb nejen pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale i pro učitele. Projekt podporuje i další vzdělávání pedagogů školy zaměřené na inkluzi, cizí jazyk a další oblasti. Pedagogové školy se rozhodli zintenzivnit svoji vzájemnou spolupráci, například formou tandemové výuky v matematice a informatice. Dále je také pro žáky školy připraven klub zábavné logiky a deskových her. Projekt pamatuje také na žáky ohrožené školním neúspěchem. Těmto vybraných žákům pedagogové školy podají pomocnou ruku prostřednictvím odpoledního doučování.

Dvouletý projekt „Otevřená škola v šablonách“ tak jistě přispěje k zvýšení kvality výchovně vzdělávací práce na 11. základní škole.

Nabízíme kroužek zábavných „skorovědeckých“ pokusů pro zvídavé děti z I. stupně

Dobrý den z Veselé vědy,
nabízíme všem zvídavých dětem kroužek Veselé vědy přímo na naší škole!
Konkrétní informace a přihlášku najdete zde: www.veselaveda.cz
Těšíme se na Vás.                      

Další články zde.

Plakát

Děti na startu 2017/2018

Vážení rodiče, již 3. rokem nabízí naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 pro vaše děti pohybový kurz s názvem Děti na startu.

Jedná se o celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy pro děti od 4 do 9 let, který je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.

Kurz probíhá 1x týdně 60 minut vždy ve středu od 15:30 – 16:30 v tělocvičně školy, přičemž děti jsou vždy rozděleny do 4 skupin a každá cvičí 10 – 15 minut pod vedením vlastní trenérky. Odborně vyškolenými trenérkami jsou vyučující školy: Mgr. H. Kadubcová, Mgr. M. Brunclíková, Mgr. M. Jakůbková a Mgr. M. Šuláková. Kurz je určen pro 35 dětí. Cena za pololetí činí 800,-.

Přihláška ke stažení zde (formát pdf).

Podepsané přihlášky doručte do školy nebo naskenujte a zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 11. 9. 2017.

Uzávěrka přihlášek je 11. 9. 2017. Rodičům přihlášených dětí budou po tomto datu mailem zaslány podklady pro platbu. Kurz začíná 20. 9. 2017 a končí v červnu 2018.

Bližší informace:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.detinastartu.cz

Poslání Veselé vědy

Posláním neziskové organizace Veselá věda je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavos-ti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům.

Číst dál...

„Hodina pohybu navíc“ nás prostě baví

„V minulém školním roce, kdy jsme s pokusným ověřováním projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“ začínali, bylo naším cílem přidat něco nového, co se týče všestranného pohybu žáků, neboť jsme školou se sportovním zaměřením a snažíme se hledat nové cesty k tomu, aby se žáci naučili mít sport rádi již od útlého věku,“ vysvětluje ředitel školy Jiří Adámek a dodává, „zaměření Hodin pohybu navíc se týká všeobecného rozvoje dovedností fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, úpolových cvičení, základů gymnastiky, atletiky, plavání, florbalu a bruslení. Projekt se v minulém školním roce velmi líbil, a protože si žáci opět přáli navštěvovat Hodiny pohybu navíc, tak i letos v projektu pokračujeme.“

Jak projekt hodnotí sami trenéři? Martin Strnadel, garant celého projektu na naší škole a zároveň trenér házené, říká, „Žáci navštěvují hodiny rádi, naučí se vždy něco nového. Z hodin odcházejí nadšeni, jsou pro ně velkou zábavou. Děti jsou stále v akci a neustále se zlepšují!“
Trenérka Martina Brunclíková dostala na starosti ty nejmladší šestileté žáky a k celému projektu dodává: „Prvňáčci mívají občas strach z pohybu, z neznámého náčiní a pomůcek, ale postupně tento strach mizí a nakonec se všichni vyřádí. Velmi oceňuji i to, že se děti naučí kamarádství, pravidlům fair play a hlavně, že tráví méně času u počítačů.“

Tento projekt nás velmi zaujal a hodláme v něm nadále pokračovat. Vidíme ho nejen jako vhodnou náplň trávení volného času, ale také jako hlavní motivaci pro to, aby si děti radost z pohybu užívaly.

Táňa Janošcová

  Více o projektu... 

Fotografie...

RSS