Základní informace o školní družině ve školním roce 2017 - 2018

tel.: +420 558 425 514, mobil: +420 739 239315, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny zájmové činnosti v naší školní družině  probíhají podle výchovně vzdělávacího plánu, který navazuje na ŠVP naší školy. Snažíme se respektovat individuální schopnosti, dovednosti a potřeby žáků. Činností šk.družiny (zájmové kroužky, společné akce) se mohou zúčastňovat i žáci, kteří nenavštěvují ŠD. Během školního roku se žáci naší ŠD zúčastňují soutěží a akcí (pěvecká,výtvarná a sportovní) mezi školními družinami z celého města. Pravidelně pořádáme dětský karneval, besedy, akce pro rodiče s dětmi.

Naše akce a úspěchy můžete sledovat na webu školy www.11zsfm.cz (Aktuality, Školní družina).

Číst dál...

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2017-2018

1. Provozní doba ŠD a přítomnost žáků nepřihlášených do ŠD

 • ranní družina má provoz od 6:00 -7:35 hod.a končí odchodem dětí do vyučování, pro dělené 
 • vyučování pokračuje do 8:45 hod.  
 • odpolední provoz je od konce vyučování zpravidla 11:40-16:30 hod. 
 • školní družina má provoz po celý školní rok, kromě dnů pracovního volna 
 • provoz o vedlejších a hlavních prázdninách se řídí dle pokynů zřizovatele školy
 • školní družina zajišťuje provoz i pro nepřihlášené žáky, zpravidla se jedná o první vyučovací hodinu od 8:00-8:45 hod., vychovatelky zajišťují činnost pro děti, které mají dělené vyučování nebo se nemohou účastnit bruslení či plavání v rámci vyučování
 • zájmové kroužky a akce ŠD mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášení k pravidelné docházce do ŠD

2. Přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny

 • žáka přihlašují rodiče nebo zákonní zástupci písemně, řádně a pravdivě vyplněnou 
 • „Přihláškou do školní družiny“(při změně ihned údaje aktualizují)
 • odhlásit žáka ze školní družiny mohou zákonní zástupci pouze písemnou formou „Odhláška ze ŠD“

Číst dál...

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2017-2018

1. Provozní doba ŠD a přítomnost žáků nepřihlášených do ŠD

 • ranní družina má provoz od 6:00 -7:35 hod.a končí odchodem dětí do vyučování, pro dělené 
 • vyučování pokračuje do 8:45 hod.  
 • odpolední provoz je od konce vyučování zpravidla 11:40-16:30 hod. 
 • školní družina má provoz po celý školní rok, kromě dnů pracovního volna 
 • provoz o vedlejších a hlavních prázdninách se řídí dle pokynů zřizovatele školy
 • školní družina zajišťuje provoz i pro nepřihlášené žáky, zpravidla se jedná o první vyučovací hodinu od 8:00-8:45 hod., vychovatelky zajišťují činnost pro děti, které mají dělené vyučování nebo se nemohou účastnit bruslení či plavání v rámci vyučování
 • zájmové kroužky a akce ŠD mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášení k pravidelné docházce do ŠD

2. Přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny

 • žáka přihlašují rodiče nebo zákonní zástupci písemně, řádně a pravdivě vyplněnou 
 • „Přihláškou do školní družiny“(při změně ihned údaje aktualizují)
 • odhlásit žáka ze školní družiny mohou zákonní zástupci pouze písemnou formou „Odhláška ze ŠD“

Číst dál...

Základní informace o školní družině ve školním roce 2017-2018

tel.: +420 558 425 514, mobil: +420 739 239315, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny zájmové činnosti v naší školní družině  probíhají podle výchovně vzdělávacího plánu, který navazuje na ŠVP naší školy. Snažíme se respektovat individuální schopnosti, dovednosti a potřeby žáků. Činností šk.družiny (zájmové kroužky, společné akce) se mohou zúčastňovat i žáci, kteří nenavštěvují ŠD. Během školního roku se žáci naší ŠD zúčastňují soutěží a akcí (pěvecká,výtvarná a sportovní) mezi školními družinami z celého města. Pravidelně pořádáme dětský karneval, besedy, akce pro rodiče s dětmi.

Naše akce a úspěchy můžete sledovat na webu školy www.11zsfm.cz (Aktuality, Školní družina).

Číst dál...

RSS