Roční plán 2017/2018

Roční plán činnosti Základní školy Frýdek-Místek,
Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek
ve školním roce 2017/2018

2017

2018


Září 2017

 • 4. 9. Zahájení školního roku - slavnostní uvítání žáků 1. tříd za účasti ředitele školy, zápis do ŠD
 • 5. 9. Organizační schůzka třídních učitelů s rodiči žáků 1. ročníku 15:30 hod.
 • 13. 9. Návštěva Archivu ve Frýdku-Místku – IX. A, B
 • 14. 9. Třídní schůzky; organizace školního roku 16:00 hod., Schůzka důvěrníků SRPŠ – 15:30 hod.
 • 18. 9. Začátek astronomické olympiády
 • 19. 9. atletický čtyřboj - atletika
 • 22. 9. Bruslení 1. stupně
 • 28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
 • 29. 9. Ředitelské volno (žáci školy)
 • Zadání matematické olympiády Z5 – Z9
 • Zachraň strom a adoptuj zvíře - celoroční

Říjen 2017 

 • 13. 10. Dějepisná exkurze – Chotěbuz - VII. A, B
 • 20. 10. Bruslení 1. stupně
 • 25. 10. Rozhlasová relace T. G. M., vznik ČSR
 • 26. - 27. 10. Podzimní prázdniny
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného českého státu
 • Knihovnické lekce – průběžně celý rokKorchem – chemická soutěž – říjen, pokračování únor – květen
 • Mladý chemik - říjen, pokračování únor – duben
 • Po stopách planety Země - internetová soutěž (v průběhu roku)
 • Svět kolem nás – přednáška + videoprojekce (téma a termín bude upřesněn)

Listopad 2017

 • 6. 11. Svět na dlani, Vietnam – brána do Indočíny
 • 7. 11. Trh vzdělávání a uplatnění 2017; PolárkaPrezentace středních škol a firem, přehlídka povolání(pro rodiče a žáky 9. ročníku)
 • 16. 11. Rozhlasová relace ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii
 • 17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 11.
  • Pedagogická rada 14:00 hod 
  • Rodičovské schůzky
  • 15:30 – 17:00 hod
  • 16:00 - 17:30 hod
  • 17:00 – beseda k přijímacímu řízení na SŠ pro rodiče odcházejících žáků
  • ŠD Beseda s myslivcem
 • 24. 11. Odevzdání 1. části MO Z5 a Z9
  • MaFy soutěž Náboj
  • Knihovnické lekce – průběžně celý rok
  • Dějepisná olympiáda – školní kolo
  • Olympiáda v AJ pro žáky 2. stupně – školní kolo
  • Klokan – přírodopisná soutěž
  • 7. vydání školního časopisu The Originals

Prosinec 2017

 • 1. 12. Bruslení 1. stupně
 • 5. 12. Mikulášská nadílka v ŠD
 • 8. 12.
  • Olympiáda v českém jazyce – školní kolo
  • Miniolympiáda v AJ pro žáky 5. ročníku – školní kolo
 • 6. 12. Mikulášský jarmark
 • 13. 12.
  • Vánoční nota - pěvecká soutěž pro děti MŠ a ZŠ města Frýdek-Místek
  • ZUŠ Frýdek- Místek 9:00 hod.
  • - halový fotbal 6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy
 • 14. 12 koncert p.R.Zenkla- 1. st. a 2. st., proběhne ve 4 představeních
 • 22. 12. Rozhlasová relace – Vánoce – 5. B
 • Filmové představení pro žáky
 • 23. 12. – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny (vyučování začíná ve středu 3. ledna 2018)
 • Knihovnické lekce – průběžně celý rok

Leden 2018  

 • 2. - 6. 1. Lyžařský kurz – Velké Karlovice (6. A a 7. B) - garant Mgr. Šnajdrová
 • 5. 1. Ukončení MO Z5 a Z9
 • 11. 1. Třídní schůzky
  • 14:00 – 16:30 hod – konzultační 1. st.
  • 16:00 – 17:30 hod – 2. st
 • 15. 1. - 19. 1. Základní lyžařský kurz pro žáky 7. A třídy + sportovní třídy 8. - 9. ročník
 • 19. 1. Odevzdání 1. části MO Z6 – Z8
 • 22. 1. Uzavření klasifikace a docházky žáků za 1. pololetí
 • 24. 1. Okresní kolo MO Z5 a Z9
 • 25. 1. Pedagogická a klasifikační porada pedagogického sboru 14:00 hod. ve sborovně; prospěch a chování žáků v 1. pololetí
 • 29. 1.
  • Odevzdání vysvědčení, TK, TV a KL
  • Házená - 8. a 9. třídy
  • Basketbal 8. a 9. třidy
  • Recitační soutěž - školní kolo
 • 31. 1. Zhodnocení výchovně vzdělávacích výsledků za I. pololetí školního roku
 • 31. 1.
  • Školní kolo ZO
  • Dějepisná olympiáda – okresní kolo
 • ŠD Beseda o první pomoci
 • Knihovnické lekce – průběžně celý rok 

Únor 2018

 • 2. 2. Jednodenní pololetní
 • 5. – 13. 2. Školní kolo ChO
 • 9. 2. Školní kolo BiO
 • 12. 2. – 18. 2. Jarní prázdniny
 • 7. 2. „Maškarní karneval“
 • 20. 2. Okresní kolo ZO
 • 22. 2.
  • Den otevřených dveří 15 – 17 hod
  • volejbal – dívky 8. a 9. třídy
 • Lyžujeme se Sluníčkem – výjezdový lyžařský kurz pro žáky 1. stupně
 • Knihovnické lekce – průběžně celý rok
 • Okresní kolo Konverzace v AJ na naší škole
 • Archimediáda - únor až květen

Březen 2018

 • 2. – 6. 3. Okresní kolo ChO
 • 6. 3. koncert sk. Marbo,1.st. a MŚ Mateřídouška
 • 7. 3. Školní kolo FO
 • 16. 3. Matematický klokan
 • 28. 3. Rozhlasová relace – Velikonoce – 5. B
 • 28. 3. Ukončení MO Z6 – Z8
 • 28. 3. Krajské kolo ZO
 • 29. 3. – 30. 3. Velikonoční prázdniny
 • Knihovnické lekce – průběžně celý rok

Duben 2018

 • 2. 4. Pondělí velikonoční
 • 4. 4. – 5. 4. Anglická divadelní představení pro 3. + 4., 5. + 6., 8. + 9. ročník
 • 4.4.
  • Okresní kolo FO
  • ŠD Jarní výstavka dětských prací v ŠD
  • Házená 6. a 7. třídy - chlapci 
 • 12. – 28. 4. Jednotné přijímací zkoušky ke studiu ve středních školách
 • 12. 4.
  • Čtvrtletní pedagogická rada
  • 14:00 hod. ve sborovně
  • Třídní schůzky – 15:30 - 17.00 – konzultační schůzky 1. st.
  • 16:00 - 17:30 - 2. st.
 • 12. 4. Okresní kolo BO ZŠ D - Š
 • 17. 4. Okresní kolo MO Z6 – Z8
 • 20. 4. Australský den
 • 20. 4. Den Země
 • 23. 4. - 24. 4.
  • Zápis do 1. ročníku
  • Dějepisná exkurze – Kopřivnice, Hodslavice – VIII. A, B
  • Knihovnické lekce – průběžně celý rok
  • Školní kolo Pythagoriády
 • 23. 4. Okresní kolo BO ZŠ C - Š
 • Knihovnické lekce – průběžně celý rok
 • Divadelní přestavení pro žáky
 • Den Země - 2. stupeň
 • Záchranná stanice Bartošovice – termín bude upřesněn
 • Cambridgeské zkoušky KET pro žáky 9. ročníku          


Květen 2018

 • 10. 5. Planeta Země 3 000 - Barma
 • 11. 5. Rozhlasová relace – den matek – 5. B
  • Okresní kolo Pythagoriády
  • ŠD „Kdo dál, kdo rychleji“ atletický trojboj městských školních družin
  • Knihovnické lekce – průběžně celý rok
  • Pohár rozhlasu
  • Dějepisná exkurze – Helfštýn, Šipka, Starý Jičín – VI. A, B
  • Dějepisná exkurze – Darkovičky, Hrabyně – IX. A, B
  • Geologická exkurze - 9. ročník
  • Mladý zahrádkář
  • Exkurze Z - Př
  • 8. vydání časopisu The Originals 


Červen 2018

 • 1. 6.
  • Den dětí – filmové představení pro 1. stupeň
  • Slavnostní pasování žáků 1. r. na čtenáře
  • Rozhlasová relace – 5. A
  • Exkurze Chlebovice – včelařské muzeum - 6. ročník
 • 20. 6. Uzavření klasifikace a docházky žáků za II. pololetí do 13:00 hod.
 • 15. 6. - 24. 6. Sportovní soustředění –Poreč ( Chorvatsko)
 • 21. 6.
  • Klasifikační pedagogická rada - 14:00 hod. ve sborovně, prospěch a chování žáků v II. pololetí
  • Výstava kulturních deníků
 • 26. 6. Odevzdání vysvědčení a dokumentace TU ke kontrole zástupcům ředitele školy
 • 29. 6.
  • Slavnostní ukončení školního roku - rozhlasová relace, rozloučení s žáky 9. tříd,
  • zhodnocení školního roku třídními učiteli
  • Výběrová dějepisná exkurze
  • 1 st. - akce v průběhu celého školního roku:
  • - Dopravní hřiště F-M
  • - Planetárium Ostrava
  • - lekce Muzea Beskyd
  • - Ovoce do škol, Mléko do škol
  • - Český Těšín – divadelní představení
 • Knihovnické lekce – průběžně celý rok 

Ing. Jiří Adámek
ředitel školy   

RSS