Karneval s klauny

Letošní karnevalové veselí opět provázely humorné kousky našich oblíbených klaunů. Děti se předvedly v maskách princezen, indiánů, Supermanů, zvířátek nebo čarodějnic…. a užily si tanec, soutěže, bublifuk i legraci s klauny. Nechyběla ani tradiční tombola, jejíž hlavní cenu v podobě dortu vyhrála Veronika Gurecká ze 4.C. Poděkování patří maminkám, které pro všechny napekly sladké dobroty a rodičům ze SRPŠ, kteří se postarali o prodej občerstvení a financování akce.
Všem moc děkujeme a těšíme se na příští karneval. :-)

Foto...

Beseda o první pomoci

Jak se již stalo tradicí, tentokrát přesně za rok, jsme v naší školní družině přivítali studentky střední zdravotnické školy. Doprovodila je a připravila paní magistra Stanislava Mrkvičková.

Tato akce je součástí našeho celoročního plánu a vždy je doprovázena nadšením dětí. Ty se nejen seznámí se základy první pomoci teoreticky, což je jistě důležité, ale následně si vše mohou vyzkoušet na vlastní kůži. S největším ohlasem se každoročně setkává ošetření krvácivých stavů. Krev v podobě medu a červeného potravinářského barviva dělá divy. Tolik spokojených a natěšených dětí se jen tak nevidí.

Děkujeme tímto paní magistře Mrkvičkové a studentkám Střední zdravotnické školy.

Fotografie

Biologická olympiáda

Pohyby živočichů a rostlin, to je téma letošního již 52. ročníku Biologické olympiády.

Školní kolo proběhlo v pátek 9. února 2018 a zúčastnilo se ho 14 žáků v kategorii D (6. a 7. ročníky) a 11 žáků v kategorii C (8. a 9. ročníky).  První částí byl test, pak následovala poznávačka 15 rostlin a 15 živočichů a nakonec praktický úkol. Všichni soutěžící si zaslouží za svůj výkon pochvalu. 

Výsledky:

Kategorie D: Lucie Blahutová (7.A), Klára Durčáková (6.B) a Sandra Kovaříková (7.B)

Kategorie C: Tereza Wieczorková (8.B), Tereza Kociánová (8.A) a Alžběta Vidláková (9.B)

Děvčata postupují do okresního kola, které se bude konat 12. dubna 2018 pro kategorii D  a 23. dubna 2018 pro kategorii C . Podmínkou je vypracovat vstupní úkol a na výběr jsou čtyři témata – žížaly, měření rychlosti pohybu bezobratlých, šíření plodů a semen a pohyby rostlin během růstu.

Podrobné výsledky a fotografie

Recitační soutěž

Dne 8. 2. 2018 se konalo školní kolo recitační soutěže žáků prvního stupně naší školy, do něhož postoupili nejlepší recitátoři z jednotlivých tříd. Děti byly rozděleny podle věku do tří kategorií. Na úvod své básničky přednesli naši nejmenší, následovali recitátoři z druhých a třetích tříd a na závěr přednášeli žáci čtvrtých a pátých ročníků. Při hodnocení se přihlíželo na vhodný výběr a délku básně, na správnou výslovnost a výrazný přednes.

Mezi postupujícími do okrskového kola se umístili na jednotlivých místech tito žáci:

1. kategorie:

1. místo: Jirka Mojžíšek
2. místo: Tobiáš Tašner 
3. místo: Ema Švecová 

2. kategorie:

1. místo: Klárka Urbišová
2. místo: Riana Polomská
3. místo: Sabina Erlebachová

Všem žákům děkujeme za krásný přednes a vítězům přejeme mnoho úspěchů v okrskovém kole.

Školní kolo recitační soutěže 2018

 

Ve čtvrtek 1. února 2018 se konal na naší škole již 47. ročník Celostátní přehlídky dětských recitátorů. Soutěže se zúčastnilo 47 přednášejících ze všech tříd druhého stupně. 

V kategorii žáků 6.-7. tříd

1. místo - Čubová Beáta z 6.B - Ztracená teta – Miloš Kratochvíl
2. místo - Pospíšilová Kristýna z 7.B – Nosorožec – Emanuel Frynta
3. místo - Jeřábek Nikolas z 7.A – Zlatý kolovrat - Karel Jaromír Erben

V kategorii žáků 8.-9. tříd
1. místo - Zamazalová Lucie z 8.B – 1. Bitva na Tursku-Oldřich Janota
2. místo - Džuganová Barbora z 8.A – Tristran a Izolda – Islandská lidová balada
3. místo - Wieczorková Tereza z 8.B – Být či nebýt – W. Shakespeare

Do okrskového kola, které se koná 20. února 2018 na 2. ZŠ, postupují první dva z každé kategorie. Všem výhercům gratulujeme a postupujícím do dalšího kola přejeme hodně štěstí.

Fotografie

Oznámení

S účinností od 1.2.2018 byl ředitelem školy jmenován Mgr. Libor Kuča. Jde o jmenování na dobu určitou do doby vyhlášení konkursního řízení.

RSS